MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou

organizace dne

Režim dne je volný, pružný a přizpůsobuje se aktuálním potřebám probíhajících herních a vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). 

6:30 – 8:00

  • doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání pedagogické pracovnici, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity

8:00 – 9:00

  • osobní hygiena a dopolední svačina
  • individuální práce s dětmi, pohybové aktivity

9:00 – 9:30

  • volné činnosti a aktivity dětí řízené pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost
  • práce s integrovanými dětmi

9:30 – 11:30            

  • příprava a pobyt dětí venku

11:30 – 12:15          

  • oběd a osobní hygiena dětí

12:15 – 14:00   

  • spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové aktivity dětí s nižší potřebou spánku

14:00 – 14:30    

  • odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 – 15:30

  • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě hezkého počasí mohou probíhat na zahradě MŠ

V průběhu školního roku oslavujeme narozeniny dětí, zajišťujeme divadelní představení, vystoupení kouzelníka nebo klauna, pravidelně nás navštěvuje dětská masérka, jezdíme na výukové programy do Ekocentra ve Valašském Meziříčí nebo do zámku Lešná. Podle zájmu rodičů navštěvujeme solnou jeskyni, kurz plavání, lyžařský kurz nebo kurz in-line bruslí. Akce můžeme v průběhu roku doplňovat nebo obměňovat.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou
příspěvková organizace

Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

Zřizovatel: Obec Střítež nad Bečvou

KONTAKT

Tel.: 571 115 149
Mobil: 777 795 973
Email: mskolastritez@valachnet.cz