MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou

Mateřská škola ve Stříteži nad Bečvou sídlí v budově bývalé základní školy uprostřed obce, naproti hasičárně. MŠ je jednotřídní.

Ve dvou třídách jsou vytvořeny různé koutky (např. kuchyňka, kadeřnictví, čtenářský koutek, výtvarný, pracovní, koutek pokusů, hudební, aj.). Děti mají možnost si různé koutky dotvořit i v průběhu vlastní hry (švadlenky, opraváři, lékaři, …).

Součástí MŠ je i velká zahrada s pískovištěm, dřevěnými herními prvky, ohništěm a zahradním nářadím, která je využívána v průběhu celého roku. V létě 2020 se díky evropským dotacím podařilo zbudovat na školní zahradě prostorné multifunkční hřiště s umělým povrchem a dopravní tématikou.

Nejsou naplánovány žádné akce

   více v Kalendáři  

Důležitou součástí naší školky je skřítek Kulíšek. Tato postavička děti provází integrovanými bloky vycházejícími z přirozeného střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Kulíšek děti motivuje a seznamuje s jednotlivými tématy a snaží se je směřovat ke kladným hodnotám v životě a mezi kamarády.

Chceme, aby děti pochopily, že naše mateřská škola je nedílnou součástí života v obci. Krásně je to řečeno v knize Roberta Fulguma „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ Také jsme si vytvořili i vlastní společná pravidla. Pokud si naše děti toto osvojí a budou se tím v životě i řídit, můžeme říci, že jsme došli k cíli. Čti dále…

Pro děti máme vytvořeno několik pravidel, která ve školce používáme, a která děti využijí i v jejich dalším budoucím životě. Čti dále…

Kamaráde, nezapomeň, že úsměv vytváří štěstí, ve starostech je člověku oporou a citlivým znamením přátelství, v únavě přináší odpočinek, v nejistotě vrací odvahu. V zármutku je útěchou a pro každého přirozeným lékem.
A kdybys potkal někoho, kdo by pro tebe úsměv neměl, ačkoliv na něj čekáš, buď šlechetný a obdař ho svým úsměvem, protože nikdo nepotřebuje úsměv tak, jako ten, kdo ho nemá pro druhé.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou
příspěvková organizace

Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

Zřizovatel: Obec Střítež nad Bečvou

KONTAKT

Tel.: 571 115 149
Mobil: 777 795 973
Email: mskolastritez@valachnet.cz

© 2024 MŠ Střítež nad Bečvou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vytvořila Pavla V.