MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou

O školce

Naše MŠ je jednotřídní a sídlí v objektu bývalé ZŠ, která byla pro účely přestavěna v roce 1988. V přízemí budovy je šatna, kuchyň s příslušenstvím a kancelář ředitelky. V prvním patře jsou dvě velké místnosti – herna a jídelna, přípravna jídla, sklady hraček, malá kancelář, úklidová komora a sociální zařízení. Součástí školy je i plynová kotelna s hygienickým zařízením. Ve třídách jsou vytvořeny různé koutky (např. kuchyňka, kadeřnictví, čtenářský, výtvarný, pracovní, pokusů, hudební). Tělovýchovným nářadím jsme vybaveni dle našich možností velmi dobře. Využíváme lavičky, kozu, trampolínu, švédskou bednu, žebřiny, žebříky, žíněnky a různé tělovýchovné prvky. Také máme možnost využití blízké místní sokolovny.

Na výzdobě třídy i celé MŠ se podílejí děti svými výtvory, které si rodiče mohou kdykoli prohlédnout. Jsou umístěny v šatně i na chodbách mateřské školy a jsou pravidelně obměňovány. Pro propagaci dětských prací využíváme i veřejnou vývěsku, která je umístěny ve středu obce.

Součástí MŠ je velká zahrada s pískovištěm, ohništěm a zahradními prvky, kterou využíváme v průběhu celého roku. V létě 2020 se nám díky evropským dotacím podařilo zbudovat na školní zahradě prostorné multifunkční hřiště s umělým povrchem a dopravní tématikou. 

Školní zahrada je z velké části obklopena sousední rodinnou farmou Na fojtství. Děti tak mají po celý rok možnost pozorovat práci na poli se zemědělskými stroji, chov a péči o domácí zvířata (chov ovcí, pasení jehňat, chov různé drůbeže, koní, vepřů atd.).

Na jaře 2019 nám před mateřskou školou přibyla malá knihovnička, kterou mohou využívat všichni občané naší obce.

Skřítek Kulíšek

Důležitou součástí naší školky je skřítek Kulíšek. Tato postavička děti provází integrovanými bloky (Domov, Život na vsi, Ve městě, Naše země – více naleznete ve Školním vzdělávacím programu) vycházejícími z přirozeného střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Kulíšek děti motivuje a seznamuje s jednotlivými tématy a snaží se je směřovat ke kladným hodnotám v životě a mezi kamarády.

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole

Chceme, aby děti pochopily, že naše mateřská škola je nedílnou součástí života v obci. Krásně je to řečeno v knize Roberta Fulguma „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ Také jsme si vytvořili i vlastní společná pravidla. Pokud si naše děti toto osvojí a budou se tím v životě i řídit, můžeme říci, že jsme došli k cíli.

Ponaučení, která nás provázejí i ve školce:

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.

Naše společná pravidla

Pro děti máme vytvořeno několik pravidel, která ve školce používáme, a která děti využijí
i v jejich dalším budoucím životě. 

 1. Dodržuj dohodnuté pravidlo.
 2. Snaž se společně vyřešit vzniklý přestupek, naučit se odpustit.
 3. Navzájem si pomáhejme při řešení problému.
 4. Chceš-li mít přítele, buď sám přítel.
 5. Nauč se hrát si společně fér.
 6. Nezapomeň na kouzelné slovíčko a pohladit kamaráda.
 7. Ukaž, že se umíš rozdělit a udělat dobrý skutek a radost druhému.
 8. Pomáhej menším a slabším.
 9. Nezapomeň, že dávat je větší radost, než přijímat, závist je nejhorší nepřítel.
 10. Uč se chránit a milovat naši zem i celou planetu Zemi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou
příspěvková organizace

Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

Zřizovatel: Obec Střítež nad Bečvou

KONTAKT

Tel.: 571 115 149
Mobil: 777 795 973
Email: mskolastritez@valachnet.cz