MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Střítež nad Bečvou, okres Vsetín,
příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Obec Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 197
756 52 Střítež nad Bečvou

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

MŠ, jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

MŠ Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

MŠ Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

4.3 Úřední hodiny

dle dohody

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 571 115 149
Ředitelka – mobil: +420 777 795 973

4.5 Adresa internetové schránky

www.mssnb.cz

4.6 Adresa podatelny

MŠ Střítež nad Bečvou
Střítež nad Bečvou 134
75652 Střítež nad Bečvou

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:
mskolastritez@valachnet.cz (ředitelka)

4.8 Datová schránka

9zdkxbe

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu – 181784739/0300

6. IČO

709 84 573

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mskolastritez@valachnet.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9zdkxbe

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: MŠ Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 134, 756 52 Střítež nad Bečvou
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy Bc. Martina Skýpalová

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11. 1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytování informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou MŠ Střítež nad Bečvou poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Střítež nad Bečvou
příspěvková organizace

Střítež nad Bečvou 134
756 52 Střítež nad Bečvou

Zřizovatel: Obec Střítež nad Bečvou

KONTAKT

Tel.: 571 115 149
Mobil: 777 795 973
Email: mskolastritez@valachnet.cz